مهاجرت پزشکان و پرستاران به انگلیس

امتیاز لازم برای مهاجرت به انگلیس؛ پذیرش پزشکان و پرستاران تسهیل می‌شود .جزئیات برنامه جدید مهاجرتی بریتانیا برای سال ۲۰۲۰ به بعد از زمان آغاز پسابرکسیت و پایان رفت و … ادامه خواندن مهاجرت پزشکان و پرستاران به انگلیس