اخذ ویزا از سفارتخانه های خارجی در تهران، پرشیا گلوبال

ویزا از سفارت های خارجی در ایران

روش های اخذ ویزا از سفارت های خارجی در ایران، و آدرس، شماره تماس و وبسایت سفارتخانه های خارجی در ایران، لینک خدمات امور مهاجرتی و کنسولی، امور حقوقی، اقامت، سفر توریستی، سرمایه گذاری، کاریابی، کارآفرینی و تحصیل: شامل شرایط اخذ انواع ویزا از سفارتخانه های مقیم ایران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می باشند:

ویزا از سفارت آذربایجان در ایران

the embassy of Azerbaijan in Iran, Tehran
Azerbaijan Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور آذربایجان میپردازیم. ویزای باکو چیست و شرایط اخذ آن از سفارت آذربایجان در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای باکو از سفارت آذربایجان اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت آذربایجان در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت آذربایجان در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت آذربایجان و نحوه پیگیری ویزای آذربایجان و باکو. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا آذربایجان چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت آذربایجان و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا آذربایجان چگونه است؟

شامل مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و ساعات کاری، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت آذربایجان در تهران.

روزها و ساعات پذیرش جهت اخذ ویزای جمهوری آذربایجان

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بی المللی، شامل اخذ انواع ویزا از سفارت جمهوری آذربایجان ( ویزاهای توریستی، ویزای اقامت موقت و ویزای اقامت دائم،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای آذربایجان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت آلمان در ایران

Germany embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور آلمان می پردازیم. ویزای شنگن آلمان چیست و شرایط اخذ شینگن از سفارت آلمان در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت آلمان اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت آلمان در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت آلمان در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت آلمان و نحوه پیگیری ویزای شنگن آلمان و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن آلمان چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت آلمان و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن آلمان چگونه است؟

خدمات و امور حقوقی و کنسولی آلمان در تهران

شامل مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و ساعات کاری، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت آلمان در تهران.

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بین المللی، شامل اخذ انواع ویزا از سفارت آلمان ( ویزاهای توریستی، شینگن، ویزاهای مولتی و سینگل، ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالج های آلمان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

the embassy of Germany in Iran, Tehran

ویزا از سفارت اتریش در ایران

Austria Embassy in Iran 

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور اتریش می پردازیم. ویزای شنگن اتریش چیست و شرایط اخذ شینگن از سفارت اتریش در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت اتریش اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت اتریش در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت اتریش در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت اتریش و نحوه پیگیری ویزای شنگن اتریش و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن اتریش چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت اتریش و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن اتریش چگونه است؟

خدمات و امور کنسولی سفارت اتریش در تهران

شامل مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و ساعات کاری، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت اتریش در تهران.

راهنمای ویزای توریستی

راهنمای ویزای ویزای تجاری

راهنمای ویزای دیدار از بستگان

راهنمای ویزای سفر های رسمی

راهنمای ویزای ترانزیت

الگوی انداره گیری عکس روادید

ضوابط عکس روادید

ترتیب مدارک قبل از ارائه

فرم درخواست روادید شنگن

راهنمای تکمیل فرم درخواست روادید شنگن به زبان فارسی

لیست شرکت بیمه های تائید شده

سفر به اتریش 

شرایط و اصول کلی روند درخواست روادید

تأیید مدارک

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بین المللی، شامل اخذ انواع ویزا از سفارت اتریش ( ویزاهای توریستی، شینگن، ویزاهای مولتی و سینگل، ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی اتریش)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای اتریش با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Austria in Iran, Tehran 

ویزا از سفارت اسپانیا در ایران

Spain Embassy in Iran 

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور اسپانیا می پردازیم. ویزای شنگن اسپانیا چیست و شرایط اخذ شینگن از سفارت اسپانیا در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت اسپانیا اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت اسپانیا در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت اسپانیا در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت اسپانیا و نحوه پیگیری ویزای شنگن اسپانیا و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن اسپانیا چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت اسپانیا و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن اسپانیا چگونه است؟

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بین المللی، شامل اخذ انواع ویزا از سفارت اسپانیا ( ویزاهای توریستی، شینگن، ویزاهای مولتی و سینگل، ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی اسپانیا)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای اسپانیا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Spain in Iran, Tehran

ویزا از سفارت استرالیا در ایران

Australia Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ انواع ویزای کشور استرالیا می پردازیم. ویزای استرالیا چیست و شرایط اخذ آن از سفارت استرالیا در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای اقامت از سفارت استرالیا اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت استرالیا در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت استرالیا در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت استرالیا و نحوه پیگیری ویزای استرالیا و مهاجرت به استرالیا . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا استرالیا چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت استرالیا و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا استرالیا چگونه است؟

خدمات و امور مهاجرتی و کنسولی سفارت استرالیا در تهران

شامل مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و ساعات کاری، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت استرالیا در تهران.

تحصیل در استرالیا

امور تجاری و سرمایه گذاری در استرالیا

امور مسافرتی و توریستی استرالیا

امور ویزا و انواع ویزاهای استرالیا

درخواست اقامت استرالیا

امور مهاجرت و شهروندی استرالیا

هزینه ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بین المللی استرالیا، شامل اخذ انواع ویزا از سفارت استرالیا ( ویزاهای توریستی، ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی استرالیا)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای استرالیا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Australia in Iran, Tehran

ویزا از سفارت اسلواکی در ایران

Slovakia Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور اسلواکی می پردازیم. ویزای شنگن اسلواکی چیست و شرایط اخذ شینگن از سفارت اسلواکی در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت اسلواکی اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت اسلواکی در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت اسلواکی در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت اسلواکی و نحوه پیگیری ویزای شنگن اسلواکی و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن اسلواکی چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت اسلواکی و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن اسلواکی چگونه است؟

شامل مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و ساعات کاری، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت اسلواکی در تهران.

امور مهاجرتی و ویزا سفارت اسلواکی

انواع ویزا سفارت اسلواکی

شرایط درخواست ویزا از سفارت اسلواکی

هزینه های درخواست ویزا سفارت اسلواکی 

امور تجاری و سرمایه گذاری اسلواکی

انواع فرمها و درخواستهای ویزا اسلواکی

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بین المللی اسلواکی، شامل اخذ انواع ویزا از سفارت اسلواکی ( ویزاهای توریستی، ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی اسلواکی)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای اسلواکی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Slovakia in Iran, Tehran

ویزا از سفارت افغانستان در ایران

Afghanistan Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ انواع ویزای کشور افغانستان می پردازیم. ویزای افغانستان چیست و شرایط اخذ آن از سفارت افغانستان در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای اقامت از سفارت افغانستان اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت افغانستان در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت افغانستان در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت افغانستان و نحوه پیگیری ویزای افغانستان . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا افغانستان چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت افغانستان و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا افغانستان چگونه است؟

شامل خدمات ویزا، امور تجاری و بازرگانی، مدارک لازم، ثبت شرکت در افغانستان، آدرس و ایمیل و نشانی سفارت افغانستان در تهران.

فرایند اخذ ویزا و مدارک لازم برای ویزا از افغانستان 

ثبت شرکت در افغانستان

امور تجاری و بازرگانی در افغانستان

امور مهاجرین در افغانستان

امور فرهنگی در افغانستان

قابل توجه شهروندان افعانی: جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بین المللی مهاجران و شهروندان افغانی ، شامل اخذ انواع ویزا از سفارت های مختلف ( ویزاهای توریستی، ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای سراسر دنیا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Afghanistan in Iran, Tehran

ویزا از سفارت اوکراین در ایران

Ukraine Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ انواع ویزای کشور اوکراین می پردازیم. ویزای اوکراین چیست و شرایط اخذ آن از سفارت اوکراین در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای اقامت از سفارت اوکراین اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت اوکراین در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت اوکراین در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت اوکراین و نحوه پیگیری ویزای اوکراین . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا اوکراین چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت اوکراین و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا اوکراین چگونه است؟

امور کنسولی سفارت اوکراین، شامل صدور ویزا، ثبت شرکت، اقامت دائم و موقت، ویزاهای کاری، تجارت و سرمایه گذاری، به فرزندخواندگی کودکان اکراینی، تعرفه ویزاها و شرایط آنها و تحصیل در اوکراین ویزاهای تحصیلی اوکراین میباشد. همچنین آدرس و ایمیل و ساعات کاری سفارت اوکراین در تهران نیز ارائه شده است.

مهاجرت قانونی به اوکراین، سفارت اوکراین در تهران

تابعیت اوکراین، اخذ اقامت و شهروندی اوکراین

اقامت دائم اوکراین، مدارک و تشکیل پرونده

امور صدور ویزا اوکراین

استعلام مدارک سفارت اوکراین

امور تایید مدارک و اسناد ایرانی در اوکراین

امور محضری اوکراین توسط سفارت اوکراین در تهران

امور تحصیل در اوکراین، دانشگاهها و مراکز آموزشی اوکراین

تعرفه انواع ویزا و امور مهاجرتی و اقامتی اوکراین

فرزند خواندگی کودکان اوکراینی

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بین المللی اوکراین، شامل اخذ انواع ویزا از سفارت اوکراین ( ویزاهای توریستی، ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی اوکراین)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای اوکراینی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Ukraine in Iran, Tehran

ویزا از سفارت ایتالیا در ایران

Italia Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور ایتالیا می پردازیم. ویزای شنگن ایتالیا چیست و شرایط اخذ شینگن از سفارت ایتالیا در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت ایتالیا اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت ایتالیا در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت ایتالیا در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت ایتالیا و نحوه پیگیری ویزای شنگن ایتالیا و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن ایتالیا چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت ایتالیا و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن ایتالیا چگونه است؟

شامل مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و ساعات کاری، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت ایتالیا در تهران.

امور صدور ویزا، ویزای شنگن و اقامتی ایتالیا

تحصیل در ایتالیا

امور تجاری و بازرگانی با ایتالیا

تعیین وقت سفارت ایتالیا

شرایط و مدارک لازم ویزای ایتالیا

تجارت با ایتالیا، اتاق بازرگانی ایتالیا-ایران

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی بین المللی در ایتالیا، ثبت شرکت در ایتالیا همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت ایتالیا ( ویزاهای توریستی، ویزای شنگن از ایتالیا ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ،ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی ایتالیا)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای ایتالیا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 The Embassy of Italia in Iran, Tehran

ویزا از سفارت برزیل در ایران

Brazil Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ انواع ویزای کشور برزیل می پردازیم. ویزای برزیل چیست و شرایط اخذ آن از سفارت برزیل در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای اقامت از سفارت برزیل اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت برزیل در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت برزیل در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت برزیل و نحوه پیگیری ویزای برزیل . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا برزیل چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت برزیل و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا برزیل چگونه است؟

  • سفارت برزیل درایران
  • امور کنسولی و خدمات مهاجرت، اقامت و امور صدور ویزا برزیل از سفارت برزیل در تهران. بعلاوه آدرس وبسایت سفارت برزیل، نشانی سفارت و ایمیل امور تجاری و بازرگانی و امور اخذ ویزا برزیل، ویزاهای تحصیلی و مسافرتی میباشد.  فعالیت های سفارتخانه برزیل در تهران شامل خدمات کنسولی همچون صدور روادید و تعرفه های آن ، پاسپورت و دیگر خدمات اسناد رسمی و مدارک لازم برای امور فوق است.

امور توسعه تجاری با برزیل

امور اخذ ویزای مسافرتی برزیل و مدارک لازم

امور اخذ ویزای تجاری برزیل و مدارک لازم

امور اخذ ویزای ترانزیت برزیل و مدارک لازم

امور اخذ ویزای تحصیلی برزیل و مدارک لازم

تعرفه های خدمات کنسولی، اقامتی و اسناد سفارت برزیل در تهران

جهت انجام امور مهاجرتی و کاریابی و تجاری بین المللی در برزیل، ثبت شرکت در برزیل همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت برزیل ( ویزاهای توریستی، ویزای اقامت دائم و امور شهروندی برزیل ،ویزای کار برزیل، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی برزیل)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای برزیل با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The  Embassy of Brazil in Iran, Tehran

ویزا از سفارت بلژیک در ایران

Belgium Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور بلژیک می پردازیم. ویزای شنگن بلژیک چیست و شرایط اخذ شینگن از سفارت بلژیک در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت بلژیک اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت بلژیک در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت بلژیک در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت بلژیک و نحوه پیگیری ویزای شنگن بلژیک و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن بلژیک چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت بلژیک و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن بلژیک چگونه است؟

شامل امور کنسولی و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت بلژیک ( انواع ویزا و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای الحاق خانواده، ویزای تحصیلی بلژیک، ویزای توریستی، ویزای شنگن و ویزای اقامت بلژیک) بعلاوه ساعات کاری، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت بلژیک در تهران.

جهت انجام امور مهاجرتی، تجاری و کاریابی بین المللی در بلژیک، ثبت شرکت در بلژیک همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت بلژیک ( ویزاهای توریستی، ویزای شنگن از بلژیک ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت بلژیک ،ویزای کاربلژیک، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی بلژیک، ویزای الحاق به خانواده بلژیک)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای بلژیک با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The  Embassy of Belgium in Iran, Tehran

ویزا از سفارت بلغارستان در ایران

Bulgaria Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور بلغارستان می پردازیم. ویزای بلغارستان چیست و شرایط اخذ آن از سفارت بلغارستان در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای بلغارستان از سفارت بلغارستان اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت بلغارستان در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت بلغارستان در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت بلغارستان و نحوه پیگیری ویزای بلغارستان و صوفیه . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا بلغارستان چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت بلغارستان و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا بلغارستان چگونه است؟

شامل امور کنسولی و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت بلغارستان ( انواع ویزا و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای الحاق خانواده، ویزای تحصیلی بلغارستان ، ویزای توریستی بلغارستان ، ویزای توریستی و ویزای اقامت بلغارستان ) بعلاوه ساعات کاری، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت بلغارستان در تهران.

امور صدور ویزای بلغارستان، فرمها و مدارک لازم

امور سرمایه گذاری در بلغارستان

تعیین وقت سفارت بلغارستان و امور بیومتریک

فرم درخواست ویزا بلغارستان

جهت انجام امور مهاجرتی، تجاری و کاریابی بین المللی در بلغارستان، ثبت شرکت در بلغارستان همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت بلغارستان ( ویزاهای توریستی،( بلغارستان عضو منطقه شینگن نبوده و ویزای شنگن صادر نمیکند، اما از بلغارستان میتوان برای ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت بلغارستان ،ویزای کار بلغارستان، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی بلغارستان و ویزاهای سفر به بلغارستان اقدام نمود)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای بلغارستان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Bulgaria in Iran, Tehran

ویزا از سفارت پرتغال در ایران

Portugal Embassy in Iran

سفارت پرتغال درایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور پرتغال می پردازیم. ویزای شنگن پرتغال چیست و شرایط اخذ پرتغال از سفارت پرتغال در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت پرتغال اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت پرتغال در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت پرتغال در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت پرتغال و نحوه پیگیری ویزای شنگن پرتغال و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن پرتغال چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت پرتغال و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن پرتغال چگونه است؟

شامل امور کنسولی، روادید و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت پرتغال ( انواع ویزا و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای الحاق خانواده، ویزای تحصیلی پرتغال ، ویزای توریستی، ویزای شنگن و ویزای اقامت پرتغال ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت پرتغال، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت پرتغال در تهران.

امور صدور ویزای شنگن، توریستی و تجاری پرتغال

دریافت وقت سفارت پرتغال

دریافت وقت سفارت پرتغال از سیستم آنلاین

جهت انجام امور مهاجرتی، تجاری و کاریابی بین المللی در بلغارستان، ثبت شرکت در پرتغال همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت پرتغال ( ویزاهای توریستی، ویزای شنگن از پرتغال ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت پرتغال ،ویزای کار پرتغال ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی پرتغال ، ویزای الحاق به خانواده پرتغال )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای پرتغال با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Portugal in Iran, Tehran

ویزا از سفارت تاجیکستان در ایران

Tajikistan Embassy in Iran

سفارت تاجیکستان در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ انواع ویزای کشور تاجیکستان می پردازیم. ویزای تاجیکستان چیست و شرایط اخذ آن از سفارت تاجیکستان در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای اقامت از سفارت تاجیکستان اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت تاجیکستان در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت تاجیکستان در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت تاجیکستان و نحوه پیگیری ویزای تاجیکستان . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا تاجیکستان چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت تاجیکستان و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا تاجیکستان چگونه است؟

شامل امور کنسولی در تاجیکستان، ویزا و مهاجرتی تاجیکستان ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا تاجیکستان و تایید مدارک در سفارت تاجیکستان ( انواع ویزا و مجوز کاری، ویزای تجاری تاجیکستان ، ، ویزای تحصیلی تاجیکستان، ویزای توریستی تاجیکستان، ویزای اقامت تاجیکستان ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت تاجیکستان، ایمیل امور ویزا تاجیکستان ، آدرس و شماره تماس سفارت تاجیکستان در تهران.

صدور ویزای تاجیکستان

افراد متقاضی ویزای تاجیکستان می توانند با هدف جهان گردی و کسب و کار  در تاجیکستان با تکمیل فرم نسبت به درخواست الکترونیکی ویزای تاجیکستان و بدون حضور در سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران روادید الکترونیکی تاجیکستان را دریافت نمایند.

متقاضیان پس از ارائه اطلاعات لازم و پرداخت از طریق کارت بانکی آنلاین ویزای الکترونیکی را از طریق پست الکترونیکی دریافت خواهند نمود. متقاضیان برای بررسی درخواست جهت دریافت روادید الکترونیکی مبلغ ۵۰ دلار آمریکا پرداخت و در صورت رد درخواست مبلغ مذکور برگردانده نمی‌شود. پس از پرداخت و تکمیل درخواست، متقاضی از طریق پست الکترونیکی ویزای الکترونیکی تاجیکستان را دریافت می نماید که آن را هنگام عبور مرز تاجیکستان همراه با سند مسافرت ارائه می نماید. لازم به توضیح است که ویزای تاجیکستان به مدت ۹۰ روز معتبر است و افراد بیشتر از ۴۵ روز نمی تواند در خاک تاجیکستان حضور داشته باشد. این ویزا تاجیکستان قابل تمدید نیست و دارندگان آن باید در زمان مقرر تاجیکستان را ترک کنند.

سرمایه گذاری در تاجیکستان

The Embassy of Tajikistan in Iran,Tehran

سفارت تایلند در ایران

Thailand Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ انواع ویزای کشور تایلند در ادامه به بررسی نحوه اخذ انواع ویزای کشور تایلند  می پردازیم. ویزای تایلند چیست و شرایط اخذ آن از سفارت تایلند در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای اقامت از سفارت تایلند  اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت تایلند در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت تایلند در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت تایلند  و نحوه پیگیری ویزای تایلند  . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا تایلند چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت تایلند و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا تایلند چگونه است؟

امور کنسولی، روادید و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت تایلند ( انواع ویزا و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای تحصیلی تایلند ، ویزای توریستی، ویزای اقامت تایلند ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت تایلند ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت تایلند در تهران.

مراحل درخواست ویزای تایلند

هزینه های ویزای توریستی سینگل و مولتی تایلند، تحصیلی بعلاوه ویزای تجاری یکساله مولتی تایلند

مدارک لازم جهت صدور ویزای تایلند

ارتباط با بخش کنسولی سفارت تایلند

استخدام نیروی کار تایلندی

مقررات درخواست ویزای کاری جهت کار در تایلند

فرمهای درخواست ویزای تایلند

جهت انجام امور مهاجرتی، تجاری و کاریابی بین المللی در تایلند، ثبت شرکت در تایلند همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت تایلند ( ویزاهای توریستی، ویزای کاری از تایلند ویزای اقامت تایلند ،ویزای کار تایلند، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی تایلند )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای تایلند با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The  Embassy of Thailand in Iran, Tehran

ویزا از سفارت ترکمنستان در ایران

Turkmenistan Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور ترکمنستان می پردازیم. ویزای ترکمنستان چیست و شرایط اخذ آن از سفارت ترکمنستان در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای ترکمنستان از سفارت ترکمنستان اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت ترکمنستان در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت ترکمنستان در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت ترکمنستان و نحوه پیگیری ویزای ترکمنستان. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا ترکمنستان چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت ترکمنستان و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا ترکمنستان چگونه است؟

امور کنسولی، روادید و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت ترکمنستان در تهران ( انواع ویزا ( سینگل و دبل و مولتی ترکمنستان) و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای تحصیلی ترکمنستان ، ویزای توریستی ترکمنستان ، ویزای اقامت ترکمنستان، ویزای خصوصی ترکمنستان، ویزای عبوری ترکمنستان، ویزای خدمات و ویزای درمانی ترکمنستان ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت ترکمنستان ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت ترکمنستان در تهران.

امور کنسولی و مقررات سفارت ترکمنستان در تهران

صدور انواع ویزا و مدارک لازم سفارت ترکمنستان در تهران 

امور مهاجرتی سفارت ترکمنستان در تهران

انواع ویزا ترکمنستان، درخواست و تمدید آن، هزینه های انواع ویزا سفارت ترکمنستان در ایران

جهت انجام امور مهاجرتی و اخذ ویزا ، امور تجاری و کاریابی بین المللی در ترکمنستان، ثبت شرکت در ترکمنستان همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت ترکمنستان ( ویزاهای توریستی، ویزای کاری از ترکمنستان ویزای اقامت ترکمنستان ،ویزای کار ترکمنستان ، ویزاهای خدمات و خصوصی ترکمنستان، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی ترکمنستان)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای ترکمنستان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Turkmenistan in Iran, Tehran

ویزا از سفارت ترکیه در ایران

Turkey Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور ترکیه می پردازیم. ویزای ترکیه چیست و شرایط اخذ آن از سفارت ترکیه در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای ترکیه از سفارت ترکیه اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت ترکیه در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت ترکیه در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت ترکیه و نحوه پیگیری ویزای ترکیه . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا ترکیه چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت ترکیه و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا ترکیه چگونه است؟

امور کنسولی، تجاری و بازرگانی، روادید و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت ترکیه در تهران ( انواع ویزا ترکیه ) و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای تحصیلی ترکیه ، ویزای توریستی ترکیه ، ویزای اقامت ترکیه، ویزای خدمات و ویزای درمانی ترکیه ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت ترکیه ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت ترکیه در تهران، کنسولگری ترکیه در تبریز، کنسولگری ترکیه در مشهد و کنسولگری ترکیه در ارومیه. 

امور کنسولی و مهاجرتی ترکیه 

انواع ویزای ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه

صدور ویزای ترکیه آنلاین

تعرفه های صدور ویزای ترکیه

فرمهای مربوط به ویزاهای ترکیه

جهت انجام امور مهاجرتی و اخذ ویزا ترکیه، امور تجاری و کاریابی بین المللی در ترکیه، ثبت شرکت در ترکیه همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت ترکیه ( ویزاهای توریستی، ویزای کاری از ترکیه ویزای اقامت ترکیه ،ویزای کار ترکیه ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی ترکیه)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای ترکیه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy Of Turkey in Iran, Tehran

ویزا از سفارت تونس در ایران

Tunisia Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور تونس می پردازیم. ویزای تونس چیست و شرایط اخذ آن از سفارت تونس در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای تونس از سفارت تونس اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت تونس در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت تونس در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت تونس و نحوه پیگیری ویزای تونس . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا تونس چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت تونس و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا تونس چگونه است؟

امور کنسولی، روادید و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت تونس در تهران ( انواع ویزا سینگل و دبل و مولتی تونس ) و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای تحصیلی تونس ، ویزای توریستی تونس ، ویزای اقامت تونس ، ویزای خدمات و ویزای درمانی تونس. بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت تونس ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت تونس در تهران.

جهت انجام امور مهاجرتی و اخذ ویزا تونس ، امور تجاری و بازرگانی، کاریابی بین المللی در تونس ، ثبت شرکت در تونس همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت تونس ( ویزاهای توریستی، ویزای کاری از تونس ویزای اقامت تونس ،ویزای کار تونس ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی تونس )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای تونس با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Tunisia in Iran, Tehran

سفارت جمهوری چک در ایران

 Czech Republic Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور چک می پردازیم. ویزای شنگن چک چیست و شرایط اخذ چک از سفارت چک در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت چک اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت چک در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت چک در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت چک و نحوه پیگیری ویزای شنگن چک و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن چک چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت چک و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن چک چگونه است؟

امور کنسولی، روادید و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت چک در ایران ( انواع ویزا و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای الحاق خانواده، ویزای تحصیلی جمهوری چک ، ویزای توریستی، ویزای شنگن جمهوری چک و ویزای اقامت جمهوری چک ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت  چک ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت جمهوری چک در تهران.

صدور ویزای شنگن جمهوری چک

امور تجاری و بازرگانی جمهوری چک

امور کنسولی و صدور انواع ویزای بلند مدت جمهوری چک

رویدادهای سفارت چک در تهران

جهت انجام امور مهاجرتی، تجاری و کاریابی بین المللی در جمهوری چک ، ثبت شرکت در جمهوری چک همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت جمهوری چک ( ویزاهای توریستی، ویزای شنگن از جمهوری چک ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت جمهوری چک ،ویزای کار جمهوری چک ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی جمهوری چک ، ویزای الحاق به خانواده جمهوری چک )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای جمهوری چک با کارشناسان ما تماس بگیرید.

The Embassy of Czech Republic in Iran, Tehran

ویزا از سفارت چین در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور چین می پردازیم. ویزای چین چیست و شرایط اخذ آن از سفارت چین در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای چین از سفارت چین اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت چین در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت چین در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت چین و نحوه پیگیری ویزای چین . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا چین چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت چین و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا چین چگونه است؟

امور کنسولی، تجاری و بازرگانی چین ، امور صدور روادید و مهاجرتی چین ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا چین و تایید مدارک در سفارت چین در تهران ( انواع ویزا چین ) و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای تحصیلی چین ، ویزای توریستی چین ، ویزای اقامت چین ، ویزای خدمات و ویزای درمانی چین ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت چین ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت چین در تهران، آدرس کنسولگری چین در ایران. 

امور خدمات کنسولی چین در ایران

امور صدور انواع ویزا چین از سفارت چین در تهران

ویزای تجاری چین M و ویزای توریستی چین F

امور ویزا هنگ کنک

امور محضری و تایید مدارک سفارت چین در ایران

ساعات کاری، آدرس سفارت چین و ایمیل امور ویزا

امور تجاری و بازرگانی چین، سفارت چین در تهران

جهت انجام امور مهاجرتی و اخذ ویزا چین ، امور تجاری و بازرگانی، کاریابی بین المللی در چین ، ثبت شرکت در چین همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت چین ( ویزاهای توریستی، ویزای کاری از چین ویزای اقامت چین ،ویزای کار چین ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی چین )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای چین با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ضمنا” جهت اخذ ویزاهای هنگ کنگ، امور مهاجرت و بازرگانی با هنگ کنک با ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت دانمارک در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور دانمارک می پردازیم. ویزای شنگن دانمارک چیست و شرایط اخذ دانمارک از سفارت دانمارک در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت دانمارک اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت دانمارک در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت دانمارک در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت دانمارک و نحوه پیگیری ویزای شنگن دانمارک و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن دانمارک چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت دانمارک و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن دانمارک چگونه است؟

امور کنسولی، روادید و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت دانمارک در ایران ( انواع ویزا و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای الحاق خانواده، ویزای تحصیلی دانمارک ، ویزای توریستی دانمارک ، ویزای شنگن دانمارک و ویزای اقامت دانمارک ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت دانمارک ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت دانمارک در تهران.

صدور انواع ویزا و خدمات صدور ویزای دانمارک در تهران

لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای دیدار خانواده دانمارک 

لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای تجاری دانمارک 

فرم های درخواست ویزای شنگن دانمارک 

لیست مدارک مورد نیاز برای انگشت نگاری برای کسانی که در دانمارک مدارک خود را تحویل داده و یا به صورت آنلاین درخواست اقامت داده اند

امور تجاری و بازرگانی با دانمارک

رویدادهای تجاری دانمارک و ایران

امور ویزای اقامت و مهاجرت به دانمارک

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی، تجاری و کاریابی بین المللی در دانمارک ، ثبت شرکت در دانمارک همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت دانمارک ( ویزاهای توریستی، ویزای شنگن دانمارک ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت دانمارک ،ویزای کار دانمارک ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی دانمارک ، ویزای الحاق به خانواده دانمارک )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای دانمارک با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت رومانی در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور رومانی می پردازیم. ویزای رومانی چیست و شرایط اخذ آن از سفارت رومانی در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای رومانی از سفارت رومانی اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت رومانی در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت رومانی در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت رومانی و نحوه پیگیری ویزای رومانی . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا رومانی چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت رومانی و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا رومانی چگونه است؟

امور کنسولی، روادید و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت رومانی در ایران ( انواع ویزا و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای الحاق خانواده، ویزای تحصیلی رومانی ، ویزای توریستی رومانی ، ویزای شنگن رومانی و ویزای اقامت رومانی ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت رومانی ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت رومانی در تهران.

انواع ویزای رومانی، سفارت رومانی در تهران

درخواست ویزای رومانی به صورت آنلاین

شرایط و الزامات اخذ ویزای رومانی

ویزای شنگن ترانزیت رومانی

ویزای کوتاه مدت، شنگن C رومانی

ویزای بلند مدت، شنگن D رومانی

هزینه صدور ویزاهای رومانی

فرمهای درخواست ویزا رومانی

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی، تجاری و کاریابی بین المللی در رومانی ، ثبت شرکت در رومانی همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت رومانی ( ویزاهای توریستی، ویزای شنگن رومانی ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت رومانی ،ویزای کار رومانی ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی رومانی ، ویزای الحاق به خانواده رومانی )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاهها و کالجهای رومانی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت روسیه در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور روسیه می پردازیم. ویزای روسیه چیست و شرایط اخذ آن از سفارت روسیه در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای روسیه از سفارت روسیه اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت روسیه در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت روسیه در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت روسیه و نحوه پیگیری ویزای روسیه . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا روسیه چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت روسیه و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا روسیه چگونه است؟

شامل امور کنسولی، تجاری و بازرگانی با فدراسیون روسیه ، امور صدور روادید و مهاجرتی روسیه ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا روسیه و تایید مدارک در سفارت روسیه در تهران ( انواع ویزا روسیه ) و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای تحصیلی روسیه ، ویزای توریستی روسیه ، ویزای اقامت روسیه ، ویزای خدمات و ویزای درمانی روسیه ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت روسیه ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت روسیه در تهران، آدرس کنسولگری روسیه در اصفهان و کنسولگری روسیه در رشت.

امور صدور ویزا الکترونیک روسیه و مهاجرت به روسیه

تحصیل در روسیه و ویزای تحصیلی روسیه

وبسایت دانشگاههای روسیه، راهنمای تحصیل در روسیه، فرم درخواست ویزای تحصیلی روسیه

امور تجاری و بازرگانی سفارت روسیه در تهران

کنسولگری روسیه در اصفهان

کنسولگری روسیه در رشت

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی، تجاری با فدراسیون روسیه و کاریابی بین المللی در روسیه، ثبت شرکت در روسیه همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت روسیه ( ویزاهای توریستیروسیه ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت روسیه ،ویزای کار روسیه ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی روسیه )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاههای روسیه و کالجهای روسیه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت ژاپن در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور ژاپن می پردازیم. ویزای ژاپن چیست و شرایط اخذ آن از سفارت ژاپن در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای ژاپن از سفارت ژاپن اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت ژاپن در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت ژاپن در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت ژاپن و نحوه پیگیری ویزای ژاپن . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا ژاپن چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت ژاپن و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا ژاپن چگونه است؟

شامل امور کنسولی، تجاری و بازرگانی با ژاپن ، امور صدور روادید و مهاجرتی ژاپن ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا ژاپن و تایید مدارک در سفارت ژاپن در تهران ( انواع ویزا ژاپن ) و مجوز کاری، ویزای تجاری، ویزای تحصیلی ژاپن ، ویزای توریستی ژاپن ، ویزای اقامت ژاپن ، ویزای خدمات و ویزای درمانی ژاپن ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت ژاپن ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت ژاپن در تهران .

امور صدور ویزای ژاپن، سفارت ژاپن در تهران:

تحصیل در ژاپن:

بورس تحصیلی در ژاپن، بورس تحصیلی مونبوکاگاکوشو

همکاری اقتصادی ژاپن و ایران

لینکهای مفید سفارت ژاپن در تهران

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی به ژاپن ، امور تجاری با ژاپن و کاریابی بین المللی در ژاپن ، ثبت شرکت در ژاپن همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت ژاپن ( ویزاهای توریستی ژاپن ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت ژاپن ،ویزای کار ژاپن ، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی ژاپن )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاههای ژاپن و کالجهای ژاپن با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت سوئد در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور سوئد می پردازیم. ویزای شنگن سوئد چیست و شرایط اخذ سوئد از سفارت سوئد در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت سوئد اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت سوئد در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت سوئد در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت سوئد و نحوه پیگیری ویزای شنگن سوئد و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن سوئد چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت سوئد و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن سوئد چگونه است؟

امور کنسولی، ویزا و مهاجرتی، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت سوئد در ایران ( انواع ویزا و مجوز کاری سوئد ، ویزای تجاری سوئد، ویزای الحاق به خانواده سوئد، ویزای تحصیلی سوئد ، ویزای توریستی سوئد ، ویزای شنگن سوئد و ویزای اقامت سوئد ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت سوئد ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت سوئد در تهران.

امور ویزا و مهاجرت به سوئد، اداره مهاجرت سوئد، سفارت سوئد در تهران

امور مهاجرت و شهروندی سوئد، درخواست تابعیت سوئد

ویزاهای کوتاه مدتسوئد ، شنگن سوئد، ویزای توریستی یا ملاقات سوئد 

ویزاهای بلند مدت سوئد، ویزای اقامت سوئد، ویزای الحاق به خانواده سوئد

ویزای تحصیلی سوئد، سفارت سوئد در تهران

ویزا کار سوئد، مجوز کار سوئد

درخواست ویزای کاری سوئد

درخواست اقامت در سوئد

نحوه تعیین وقت سفارت سوئد در تهران، تعیین وقت سفارت به صورت آنلاین انجام میگیرد

مدارک درخواست ویزای سوئد

امور تجاری و بازرگانی با سوئد، سفارت سوئد در تهران

صادرات به سوئد

قوانین و مقررات تجارت با سوئد، سفارت سوئد در تهران

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی به سوئد، امور تجاری و کاریابی بین المللی در سوئد، ثبت شرکت در سوئد همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت سوئد ( ویزاهای توریستی سوئد، ویزای شنگن سوئد ویزای اقامت دائم و ویزای اقامت موقت سوئد ،ویزای کار سوئد، ویزای سرمایه گذاری و ویزای کارآفرینی سوئد، ویزای الحاق به خانواده سوئد)  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاههای سوئد و کالجهای سوئد با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت سوئیس در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور سوئیس می پردازیم. ویزای شنگن سوئیس چیست و شرایط اخذ ویزا از سفارت سوئیس در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت سوئیس اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت سوئیس در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت سوئیس در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت سوئیس و نحوه پیگیری ویزای شنگن سوئیس و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن سوئیس چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت سوئیس و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن سوئیس چگونه است؟

امور ویزا و مهاجرتی سوئیس، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت سوئیس در ایران ( انواع ویزای سوئیس و مجوز و ویزای کاری سوئیس، ویزای تجاری سوئیس، ویزای الحاق به خانواده سوئیس، ویزای تحصیلی سوئیس، ویزای توریستی سوئیس، ویزای شنگن سوئیس و ویزای اقامت سوئیس) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت سوئیس، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت سوئیس در تهران.

مهاجرت به سوئیس، سفارت سوئیس در تهران

امور حافظ منافع خارجی: امور تجدید پاسپورت آمریکا، اولین درخواست پاسپورت آمریکا (فقط برای افراد زیر ۱۸ سال)، گم شدن گذرنامه آمریکایی، ثبت تولد و مرگ و میر، مسائل مربوط به امنیت اجتماعی، اسناد رسمی و احراز هویت

امور گواهینامه و تاییدیه های سفارت سوئیس در تهران

اخذ شهروندی سوئیس، اخذ شهروندی دوتابعیتی سوئس

امور ثبت احوال و ثبت وضعیت مدنی، سفارت سوئیس در تهران:

شامل ثبت تولد،فرزند خواندگی، مرگ و ازدواج و طلاق در سفارت سوئیس در تهران

 گواهی سوءپیشینه و سوابق کیفری از سفارت سوئیس در تهران

گواهی رانندگی، سفارت سوئیس در تهران

تائیدیه و اعتباربخشی، سفارت سوئیس در تهران

گذرنامه و کارت شناسایی، سفارت سوئیس در تهران :

درخواست برای مدارک شناسائی، سفارت سوئیس در تهران

پاسپورت موقت، سفارت سوئیس در تهران

سفر به آمریکا، سفارت سوئیس در تهران

تحصیل در سوئیس، بورسیه تحصیلی سوئیس، بورس تحصیلی عالی سوئیس

بورس تحصیلی عالی سوئیس برای محققان و هنرمندان ایرانی

ویزای شنگن سوئیس

ویزای تحصیلی سوئیس، فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی سوئیس، سفارت سوئیس در ایران

امور تجاری و بازرگانی با سوئیس، سفارت سوئیس در تهران 

اخذ اقامت دائم و مهاجرت به سوئیس 

ویزای کار سوئیس، سفارت سوئیس در تهران

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی به سوئیس، امور تجاری و کاریابی بین المللی در سوئیس، ثبت شرکت در سوئیس همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت سوئیس ( ویزاهای توریستی سوئیس ، ویزای شنگن سوئیس ویزای اقامت دائم سوئیس و ویزای اقامت موقت سوئیس ،ویزای کار سوئیس ، ویزای سرمایه گذاری سوئیس و ویزای کارآفرینی سوئیس ، ویزای الحاق به خانواده سوئیس )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاههای سوئیس و کالجهای معتبر سوئیس با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت عربستان در ایران

ویزا از سفارت عمان در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور عمان می پردازیم. ویزای عمان چیست و شرایط اخذ آن از سفارت عمان در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای عمان از سفارت عمان اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت عمان در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت عمان در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت عمان و نحوه پیگیری ویزای عمان . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا عمان چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت عمان و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا عمان چگونه است؟

امور ویزا و مهاجرتی عمان ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت عمان در ایران ( انواع ویزای عمان و مجوز و ویزای کاری عمان ، ویزای تجاری عمان ، ویزای الحاق به خانواده عمان ، ویزای تحصیلی عمان ، ویزای توریستی عمان و ویزای اقامت عمان ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت عمان ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت عمان در تهران.

امور صدور ویزای عمان، سفارت عمان در تهران

اسناد و مدارک لازم ویزای عمان، سفارت عمان در تهران

صدور انواع ویزای عمان: ویزای توریستی عمان، ویزای خانواده عمان / ویزای بازدید کننده عمان، ویزای رسمی دیدن عمان، ویزای اقامت عمان، ویزای اکسپرس عمان، ویزای اقامت دانشجویی عمان، ویزای کار عمان، ویزای استخدام قراردادی عمان، ویزای اقامت سرمایه گذار عمان، ویزا مولتی عمان، ویزای ترانزیت عمان، ویزای رانندگان عمان، ویزای گروه هنرمندان (هنرمند) عمان، ویزای حمل و نقل جاده ای عمان، ویزای مشترک با قطر عمان، ویزای ساکنان کشورهای عضو AGCC عمان، ویزای عمان مسافران کشتی و خدمه، ویزای علمی پژوهشی عمان.

خدمات و امور بازرگانی عمان، سفارت عمان در تهران 

خدمات و امور جهانگردی عمان، سفارت عمان در تهران

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی به عمان ، امور تجاری و کاریابی بین المللی در عمان ، ثبت شرکت در عمان همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت عمان ( ویزاهای توریستی عمان ، ویزای اقامت عمان ،ویزای کار عمان ، ویزای سرمایه گذاری عمان و ویزای کارآفرینی عمان ، ویزای الحاق به خانواده عمان )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاههای عمان و کالجهای معتبر عمان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت فرانسه در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور فرانسه می پردازیم. ویزای شنگن فرانسه چیست و شرایط اخذ ویزا از سفارت فرانسه در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت فرانسه اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت فرانسه در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت فرانسه در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت فرانسه و نحوه پیگیری ویزای شنگن فرانسه و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن فرانسه چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت فرانسه و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن فرانسه چگونه است؟

امور ویزا و مهاجرتی فرانسه، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت فرانسه در ایران ( انواع ویزای فرانسه و مجوز و ویزای کاری فرانسه، ویزای تجاری فرانسه، ویزای الحاق به خانواده فرانسه، ویزای تحصیلی فرانسه، ویزای توریستی فرانسه، ویزای شنگن فرانسه و ویزای اقامت فرانسه ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت فرانسه، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت فرانسه در تهران.

ویزا شنگن فرانسه: مرکز خصوصی پیشخوان ویزای فرانسه در تهران

امور مهاجرت فرانسه و درخواست اقامت دائم فرانسه

درخواست انواع ویزای فرانسه آنلاین

وقت مصاحبه ویزای فرانسه

تحصیل در فرانسه

تحصیل در مدارس فرانسه، پذیرش تحصیل در مدارس فرانسوی 

ویزای تحصیلی فرانسه

اطلاعات عمومی ویزای تحصیلی فرانسه

مدارک مورد نیاز ویزای تحصیلی فرانسه

تحصیل در فرانسه: بورسهای دولتی تحصیل در فرانسه

بورس اراسموس موندوس Erasmus Mundus 

رشته های تحصیلی به زبان انگلیسی در فرانسه

بازدید از فرانسه

مترجمین رسمی مورد تائید سفارت فرانسه در تهران

امور تجاری و بازرگانی با فرانسه

اتاق بازرگانی ایران و فرانسه

مشاورین تجارت خارجی فرانسه

مرکز فرانسوی امور تجاری در تهران

امور سرمایه گذاری در فرانسه

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی به فرانسه ، امور تجاری و کاریابی بین المللی در فرانسه ، ثبت شرکت در فرانسه همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت فرانسه ( ویزاهای توریستی فرانسه ، ویزای شنگن فرانسه ویزای اقامت دائم فرانسه و ویزای اقامت موقت فرانسه ،ویزای کار فرانسه ، ویزای سرمایه گذاری فرانسه و ویزای کارآفرینی فرانسه ، ویزای الحاق به خانواده فرانسه )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاههای فرانسه و کالجهای معتبر فرانسه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت فنلاند در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور فنلاند می پردازیم. ویزای شنگن فنلاند چیست و شرایط اخذ ویزا از سفارت فنلاند در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای شینگن از سفارت فنلاند اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا شینگن از سفارت فنلاند در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا شنگن از سفارت فنلاند در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزای شنگن از سفارت فنلاند و نحوه پیگیری ویزای شنگن فنلاند و کشورهای حوزه شینگن. همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا شینگن فنلاند چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت فنلاند و شرایط گرفتن و پیگیری ویزای شنگن فنلاند چگونه است؟

امور ویزای فنلاند و امور مهاجرتی فنلاند ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا و تایید مدارک در سفارت فنلاند در ایران ( انواع ویزای فنلاند و مجوز و ویزای کاری فنلاند ، ویزای تجاری فنلاند ، ویزای الحاق به خانواده فنلاند ، ویزای تحصیلی فنلاند ، ویزای توریستی فنلاند ، ویزای شنگن فنلاند و ویزای اقامت فنلاند ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت فنلاند ، ایمیل امور ویزا، آدرس و شماره تماس سفارت فنلاند در تهران.

خدمات صدور ویزا فنلاند، سفارت فنلاند در ایران

درخواست ویزای فنلاند، همچنین نمایندگی کشور استونی (درخواست ویزا استونی)

ویزای شنگن فنلاند، سفارت فنلاند در ایران:

ویزای توریستی شنگن فنلاند

ویزای بازدید تجاری، شنگن فنلاند

ویزای بازدید شخصی و خانوادگی، شنگن فنلاند

ویزای بازدید فرهنگی، کنفرانس و ورزشی، شنگن فنلاند

فرم درخواست آنلاین ویزای فنلاند

اخذ نوبت برای ویزاهای کوتاه مدت، شنگن فنلاند

ثبت اطلاعات بیومتریک در سیستم اطلاعات ویزا (VIS) جهت اخذ ویزای شنگن فنلاند

پیگیری درخواست اخذ ویزای فنلاند

سازمان مهاجرت فنلاند: درخواست انواع اقامت در فنلاند، تابعیت فنلاند 

شرایط اقامت و شهروندی فنلاند:

شرایط اقامت در فنلاند

شرایط اقامت دائم فنلاند

انواع اقامت فنلاند و اعتبار آنها 

شرایط دریافت کارت اقامت فنلاند:

ویزای کاری فنلاند، اولین اقامت در فنلاند

مهاجرت به فنلاند از طریق افراد خانواده

تحصیل در فنلاند، ویزای تحصیلی فنلاند، اولین اقامت در فنلاند

تمدید اقامت در فنلاند

شرایط گرفتن اقامت دائم اروپا

شرایط شهروندی فنلاند

جهت مشاوره و انجام امور مهاجرتی به فنلاند ، امور تجاری و کاریابی بین المللی در فنلاند ، ثبت شرکت در فنلاند همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت فنلاند ( ویزاهای توریستی فنلاند ، ویزای شنگن فنلاند ویزای اقامت دائم فنلاند و ویزای اقامت موقت فنلاند ،ویزای کار فنلاند ، ویزای سرمایه گذاری فنلاند و ویزای کارآفرینی فنلاند ، ویزای الحاق به خانواده فنلاند )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاههای فنلاند و کالجهای معتبر فنلاند با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت قبرس در ایران

Cyprus embassy in Iran 

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور قبرس می پردازیم. ویزای قبرس چیست و شرایط اخذ آن از سفارت قبرس در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای قبرس از سفارت قبرس اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت قبرس در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت قبرس در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت قبرس و نحوه پیگیری ویزای قبرس . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا قبرس چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت قبرس و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا قبرس چگونه است؟

امور ویزا و اخذ انواع ویزای قبرس اروپایی، امور مهاجرتی قبرس ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا قبرس و تایید مدارک در سفارت قبرس در ایران ( انواع ویزای قبرس و مجوز و ویزای کاری قبرس ، ویزای تجاری قبرس ، ویزای قبرس ، ویزای تحصیلی قبرس ، ویزای توریستی قبرس ، ویزای اقامت قبرس ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت قبرس ، ایمیل امور ویزا قبرس ، آدرس و شماره تماس سفارت قبرس در تهران.

the embassy of cyprus in Iran 

ویزا از سفارت قزاقستان در ایران

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور قزاقستان می پردازیم. ویزای قزاقستان چیست و شرایط اخذ آن از سفارت قزاقستان در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای قزاقستان از سفارت قزاقستان اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت قزاقستان در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت قزاقستان در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت قزاقستان و نحوه پیگیری ویزای قزاقستان . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا قزاقستان چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت قزاقستان و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا قزاقستان چگونه است؟

امور ویزا و اخذ انواع ویزای قزاقستان، امور مهاجرتی قزاقستان ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا قزاقستان و تایید مدارک در سفارت قزاقستان در ایران ( انواع ویزای قزاقستان و مجوز و ویزای کاری قزاقستان ، ویزای تجاری قزاقستان ، ویزای قزاقستان، ویزای تحصیلی قزاقستان ، ویزای توریستی قزاقستان ، ویزای اقامت قزاقستان) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت قزاقستان ، ایمیل امور ویزا قزاقستان، آدرس و شماره تماس سفارت قزاقستان در تهران.

انواع ویزا های قزاقستان، هزینه های و اعتبار ویزاهای قزاقستان

ویزاهای سرمایه گذاری قزاقستان A5

ویزای تجاری و بازرگانی قزاقستان B1, B2, B3

ویزای حمل و نقل بین المللی قزاقستان B4

ویزای کارآموزی و دوره های کوتاه مدت قزاقستان B7

ویزای اقامتی قزاقستان: ویزای دائم و موقت اقامت B8, B9, B10

ویزای توریستی قزاقستان B11, B12

ویزای کاری قزاقستان، اقامت کاری قزاقستان C3 که ممکن است تا سه سال صادر گردد

جهت مشاوره و انجام امور ویزای قزاقستان و امو مهاجرتی به قزاقستان، امور تجاری و کاریابی بین المللی در قزاقستان، ثبت شرکت در قزاقستان همچنین اخذ انواع ویزا از سفارت قزاقستان ( ویزاهای توریستی قزاقستان، ویزای اقامت قزاقستان ،ویزای کار قزاقستان، ویزای سرمایه گذاری قزاقستان و ویزای کارآفرینی قزاقستان )  و اخذ ویزای تحصیلی از دانشگاههای قزاقستان و کالجهای معتبر قزاقستان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ویزا از سفارت قطر در ایران

Qatar Embassy in Iran

در ادامه به بررسی نحوه اخذ ویزای کشور قطر می پردازیم. ویزای قطر چیست و شرایط اخذ آن از سفارت قطر در تهران به چه شکلی است؟ چگونه ویزای قطر از سفارت قطر اخذ می شود؟ برای درخواست ویزا از سفارت قطر در تهران چگونه اقدام کنیم؟ شرایط گرفتن ویزا از سفارت قطر در تهران چگونه است ؟ فرم درخواست ویزا از سفارت قطر و نحوه پیگیری ویزای قطر . همچنین مدارک لازم برای گرفتن ویزا قطر چیست؟ طریقه و نحوه گرفتن ویزا از سفارت قطر و شرایط گرفتن و پیگیری ویزا قطر چگونه است؟

امور ویزا و اخذ انواع ویزای قطر ، امور مهاجرتی قطر ، مدارک مورد نیاز و هزینه های صدور ویزا قطر و تایید مدارک در سفارت قطر در ایران ( انواع ویزای قطر و مجوز و ویزای کاری قطر ، ویزای تجاری قطر ، ویزای قطر ، ویزای تحصیلی قطر ، ویزای توریستی قطر ، ویزای اقامت قطر ) بعلاوه ساعات و تقویم کاری سفارت قطر ، ایمیل امور ویزا قطر ، آدرس و شماره تماس سفارت قطر در تهران.

ویزا از سفارت کانادا در ایران

ویزا از سفارت کرواسی در ایران

ویزا از سفارت کره جنوبی در ایران

ویزا از سفارت کوبا در ایران

ویزا از سفارت گرجستان در ایران

ویزا از سفارت لبنان در ایران

ویزا از سفارت مالزی در ایران

ویزا از سفارت مجارستان در ایران

ویزا از سفارت مکزیک در ایران

ویزا از سفارت نروژ در ایران

ویزا از سفارت نیجریه در ایران

ویزا از سفارت نیوزلند در ایران

ویزا از سفارت هلند در ایران

ویزا از سفارت هند در ایران

ویزا از سفارت یونان در ایران

درباره admin

Immigration & Visa Consultant