کانادا ویزا مولتی، پرشیا گلوبال

اعتبار مولتی کانادا

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا
سوالی که در ادامه به آن پاسخ داده میشود مدت اعتبار زمانی مولتی کانادا چقدر است ، و چه عواملی بر روی آن تاثیر گذارند؟و همچنین چرا مدت اعتبار و نوع ویزای توریستی کانادا را نمی توان تضیمن کرد؟! 
اعتبار زمانی ویزای مولتی کانادا به معنی مدتی زمان مجاز استفاده شما از این ویزا در طول سالهای اعتبارپاسپورت شما است. همچنین در هر بار ورود به کانادا به شما تا نهایتا” شش ماهاجازه اقامت در خاک کانادا داده میشود که این اعتبار زمانی به عوامل مختلفی بستگیدارد و در ادامه پیرامون آنها توضیحات بیشتری داده می شود.

اعتبار و مدت زمان اقامت با ویزای مولتی کانادا چقدر است؟

ویزای مولتی کانادا که در واقع ویزایتوریستی کانادا می باشد برای ایرانیان می تواند ویزایی ۵ ساله باشد و این اعتبارزمانی در استفاده از این ویزاست که با مدت اقامت شما در خاک کانادا متفاوت است.این ویزا به شما مجوز ورود به خاک کانادا را به تعدادی که میخواهید می دهد، امااین ویزا به شما اجازه اقامت بلند مدت، بیشتر از شش ماه، کار و تحصیل را نمی دهد.هر چند شما می توانید این ویزا را به ویزای تحصیلی تبدیل کنید، اما نمیتوانید آنرابه ویزای اقامت دائم تبدیل کنید، و بر این اساس گاهی سوال می شود اگر شخصی ویزایمولتی ۵ ساله را اخذ کرده باشد بر روی درخواست اخذ ویزای اقامت دائم اثر منفیخواهد داشت یا نه! که پاسخ خیر است. اخذ این ویزا هیچ گونه مغایرتی با اخذ ویزایتحصیلی، ویزای کار و ویزای اقامت دائم کانادا ندارد. شما میتوانید در حالیکه اینویزا را اخذ کرده اید ویزاهای اقامت دائم و ویزای کار و تحصیل را نیز اخذ نمایید.اما باید به خاطر داشته باشید که تبدیل این ویزا به ویزاهای دیگر شامل محدودیت هایی میشود که در مقالات بعدی به آنها اشاره خواهد شد. با این حال افرادی که ویزای مولتی کانادا را گرفته اند میتوانند بدون درخواست ویزاهای دیگر در دوره های کوتاهمدت تحصیلی کمتر از شش ماه ثبت نام و شرکت کرده، مثل دوره های کوتاه مدت زبان وبعضی از دوره های دریافت گواهینامه.

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا در واقع ده سال میباشد، و این کاملا بسته به مدت اعتبار پاسپورت شماست. اعتبار پاسپورت ما در ایران همانطوریکه میدانید پنج ساله است و از اینرو به ویزای مولتی کانادا در ایران ویزای مولتیپل ۵ ساله اطلاق میشود. در خصوص مدت اعتبار ویزا برای اقامت در خاک کانادا در هر بار ورود تا ۶ ماه میتواند باشد اما لزوما” به همه متقاضیان ویزای مولتی کانادا ۶ ماه اجازه اقامت داده نمیشود، از اینرو در این مقاله به عواملی که در مدت اجازه اقامت شما با در دست داشتن ویزای مولتی کانادا میپردازیم.

درصورتیکه متقاضی اخذ ویزای مولتی کانادا هستید، لطفا” قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی کادر مجرب ما جهت اخذ ویزای تضمینی مولتی کانادا بهرمند شوید. لطفا” از طرق زیر با ما در تماس باشید و شرایط خود را برای اخذ ویزای مولتی کانادا همراه با ما بررسی نمایید.

ایمیل: service@persiaglobal.net

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

فاکتورهای تعیین کننده مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

همانطور که در بالا اشاره شد مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا تا مقدار زیادی به مدت اعتبار گذرنامه شما بستگی دارد، به عنوان مثال برای فردی که تقاضای ویزای مولتی را میکند، و اعتبار گذرنامه وی بعد از یکسال ونیم منقضی میشود، به اندازه همین زمان یعنی ویزای یکسال و نیمه داده میشود. این در حالیست که ما به متقاضیان خود که خواستار مدت اعتبار بیشتری هستند توصیه میکنیم پاس خود را تمدید یا تعویض کنند و با اعتبار ۵ ساله اقدام به درخواست برای گرفتن این ویزا کنند. اعتبار پاسپورت شما تنها عامل تاثیر گذار در اخذ مولتی کانادا نیست و عوامل دیگری نیز در مدت اعتبار آن تاثیر گذارند که در زیر به آنها اشاره میشود.

  1. افسرویزا (آفیسر پرونده) در سفارت کانادا
  2. مدت اعتبار پاسپورت متقاضی
  3. دعوتنامه از کانادا
  4. هدف مسافرت
  5. افسرمستقر در مرز ورودی و فرودگاه
اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

افسر ویزا مولتی کانادا

بر اساس آنچه که اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده استبخشنامه ای به تمامی سفارتهای صادر کننده ویزای کوتاه مدت فرستاده شده که مبنایاعتبار نهایی ویزای مولتی را مدت اعتبار پاسپورت متقاضی قرار داده اند که ایناعتبار میتواند تا ۱۰ سال باشد و نهایتا” تصمیم نهایی این اعتبار را در دستافسر ویزایی قراد داده اند که پرونده شما را بررسی میکند.

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

اعتبار پاسپورت متقاضی مولتی کانادا

لذا میتوان گفت که مدت اعتبار ویزای شما کاملا” بستهبه تصمیم افسر ویزا مستقر در سفارت مطبوع دارد. برای مثال گاهی دیده می شود با داشتن اعتبار ۴ ساله در یک پاسپورتبنا بر تصمیم افسر ویزا، و دلایلی بسته و نامشخص که افسر ویزای شما به ویزا اعتبارزمانی داده است، ویزای مولتی کانادا برای فرد متقاضی شش ماهه و یا یک ساله صادرشده‌ است.

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

دعوتنامه معتبر برای ویزای مولتی کانادا

 اما باید توجه داشت جدای از تصمیم افسر ویزا در سفارتکانادا، داشتن اعتبار طولانی مدت در پاسپورت نمی تواند متضمن یک ویزای مولتی بابیشترین اعتبار باشد. در کنار اعتبار پاس، و تصمیم افسر ویزا، هدف سفر متقاضی ودیدار وی از کانادا، دعوتنامه معتبر از افراد معتبر نیز میتواند در اعتبار تخصیصداده شده وحتی مدت اقامت اولیه شما در خاک کانادا تاثیر بسزایی داشته باشد.دعوتنامه باید شامل تمامی جزییات یک دعوتنامه استاندارد از نگاه سفارت بوده و فردصادر کننده آن باید مقیم و یا تبعه کانادا با کارت معتبر باشد. پس اگر برای ویزای مولتی کانادا اقداممیکنید این نکته را مد نظر داشته باشید که اعتبار پاس شما در کنار یک دعوتنامهمعتبر می تواند باعث شود که ویزای شما از بیشترین اعتبار مرسوم در این ویزابرخوردار شود.

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

هدف سفر به کانادا

البته باید به این نکته هم توجه داشت که اگر هدف شما از سفر به کانادا به عنوان مثالبرای شرکت در یک رویداد ورزشی یا تجاری  ویا مثلا” ارائه مقاله علمی و یا یک دیدار رسمی دعوتنامه دریافت کرده اید واین دعوتنامه با تعداد روزهای محدود برای شما صادر شده است و تقاضای ویزای توریستیکانادا را بر این اساس می کنید، به شما ویزای مولتی یا چندبار ورود داده نمی شود وبه جای آن به شما ویزای سینگل یا یک بار ورود با اعتبار زمانی کمتر از مولتی  داده می شود که در این صورت شما اجازه خواهیدداشت فقط یکبار وارد کانادا شده و بعد از مدت محدودی که مطمعنا” کمتر ازیکماه اقامت خواهد بود کانادا را ترک کنید. لذا هدف شما در کنار موارد دیگر که دربالا یاد شد میتواند در مدت اعتبار و تعداد ورود و خروج شما تاثیرگذار باشد.  

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

افسرمستقر در مرز BOE کانادا

یکی از عواملی که باعث تعجب بسیاری از دارندگان ویزای مولتیکانادا میشود، و تاثیر بسیاری در اعتبار زمانی ویزای متقاضی خواهد داشت افسر ویزایمستقر در کیوسک امور مرز مستقر در فرودگاه یا مرز ورودی شما به کانادا است.  موارد بسیاری دیده شده است که افسر مرزی باممهور کردن پاسپورت مسافر تاریخ خروج وی را مشخص کرده است، و با اینکه افسر سفارتزمان طولانی و نامحدودی را تعیین کرده است این افسر مرزی است که بر اساس اطلاعاتیکه شما در فرم خود قبل از ورود به خاک کانادا پر کرده اید مشخص میکند که در چهمحدوده زمانی میتوانید در خاک کانادا مستقر باشید. این تصمیم افسر مرزی ویزا براسای مشاهداتش و تشخیص فردی از پرسش و پاسخ های مسافر صادر میشود.

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

خدمات تیم حرفه ای پرشیا گلوبال

در نتیجه میتوان دید با توجه به عوامل یاد شده بالا هیچ شرکت یاوکیلی نمیتواند به طور دقیقی زمان اعتبار ویزای مولتی شما را تضمین کند، و تنهامیتوانند دریافت خود ویزا را تضمین کنند. هر چند داشتن تجربه و آشنایی با تک تکعوامل فوق به طور حتم میتواند در افزایش اعتبار این ویزا تاثیر بسزایی داشته باشد،ما در تیم مهاجرتی پرشیا گلوبال با تجربه سالها اخذ ویزاهای مختلف کاماکان ویزایمولتی شما را تضمین کرده و با مشاوره دقیق و تخصصی در کسب بیشترین زمان اعتبارویزای مولتی موفق بوده ایم. 

اعتبار مولتی کانادا، مدت اقامت در کانادا با ویزای مولتی یا ویزای توریستی کانادا

  مدت اعتبار ویزای مولتی کانادا

درصورتیکه متقاضی اخذ ویزای مولتی کانادا هستید، لطفا” قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی کادر مجرب ما جهت اخذ ویزای تضمینی مولتی کانادا بهرمند شوید. لطفا” از طرق زیر با ما در تماس باشید و شرایط خود را برای اخذ ویزای مولتی کانادا همراه با ما بررسی نمایید.

ایمیل: service@persiaglobal.net

مشاور امور مهاجرت و اخذ پذیرش تحصیلی

منبع: وبسایت اداره مهاجرت کانادا ، وبسایت شرکت پرشیا گلوبال

Source: Canadian Immigration & Citizenship, the Government of Canada’s digital presence

Persia Global Co.  The website of

درباره admin

Immigration & Visa Consultant

دیدگاهتان را بنویسید