ارز دانشجویی از سامانه سجاد

شرایط دریافت ارز دانشجویی

– متقاضیان می بایست نسبت به تایید گواهی اشتغال به تحصیل خود از طریق بارگذاری در سامانه وزارت امور خارجه (سامانه تاک) اقدام نمایند. قابل توجه اینکه تا زمانیکه کدرهگیری سامانه تاک صادر نشود پرداخت ارز از سوی بانک امکانپذیر نخواهد بود.

– ارز دانشجویی برای ترم جاری قابل بررسی می باشد و به سایر درخواستها (مربوط به ترمهای قبل) ترتیب اثر داده نخواهد شد

– ارز دانشجویی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که تحصیل خود را قبل از تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ شروع کرده باشند قابل بررسی می باشد. (طبق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

– حداکثر مدت پرداخت ارز برای مقطع کارشناسی ارشد ۳۶ ماه (۶ ترم) و مقطع دکترا ۶۰ ماه (۱۰ ترم) میباشد
.
– دانشجویان می توانند سالانه به مدت سه ماه در ج.ا.ا اقامت داشته باشند (هر شش ماه یک ماه و نیم) چنانچه دانشجویی بیشتر از این مدت در ایران حضور داشته باشد می بایست ارز دریافتی را مسترد نماید.

– لطفا به اعتبار دانشگاه محل تحصیل دقت نمایید چنانچه دانشگاه مورد تایید این وزارت نباشد ارز دانشجویی تعلق نخواهد گرفت. جهت کسب اطلاع از اعتبار دانشگاهها به سایت اداره دانش آموختگان به آدرس: http//grad.saorg.ir مراجعه نمایید.

ارز دانشجویی از سامانه سجاد

– گواهی اشتغال به تحصیل با سربرگ رسمی و مهر دانشگاه، با قید مقطع، رشته تحصیلی، قید تمام وقت بودن، بازه زمانی تحصیلی و… بارگذاری شود. ضمنا در گواهی اشتغال به تحصیل دریافت یا عدم دریافت هرگونه کمک هزینه تحصیلی (اعم از شهریه یا مقرری) قید شود.

– به دانشجویانی که دارای بورس کامل هستند یا به عبارت دیگر کمک هزینه تحصیلی (اعم از مقرری و شهریه) دریافت می نمایند ارز تعلق نمی گیرد.

– دانشجویانی که از دانشگاه محل تحصیل کمک هزینه تحصیلی به طور کامل دریافت نمی نمایند، باتوجه به هزینه های اعلام شده در گواهی اشتغال به تحصیل ( بابت مقرری یا شهریه) درخواست ارز آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

– به دانشجویان تمام وقت ارز تعلق می گیرد. (تحصیل می بایست به صورت حضوری و تمام وقت باشد)
ــ به دوره های غیرحضوری، پاره وقت و مجازی ارز تعلق نمی گیرد.

ــ واحدهای خارج از کشور دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی ارز تعلق نمی گیرد

ـ ارائه ویزا دانشجویی الزامیست.

– قابل توجه دانشجویان دارای کارت پایان خدمت قدیمی لطفا نسبت به اخذ کارت الکترونیکی نظام وظیفه اقدام نمایید. (کارت نظام وظیفه قدیمی مورد قبول نیست) برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند بارگذاری مدرک معافیت تحصیلی الزامیست.

– بارگذاری مدرک لغو تعهد آموزش رایگان در ج.ا.ا در سایت الزامیست. (مثال: جهت مقطع دکترا برای خارج از کشور اقدام نموده اید در صورتیکه مقطع کارشناسی ارشد را در ایران بوده اید می بایست دانشنامه مدرک ارشد یا لغو تعهد آموزش رایگان را در سایت بارگذاری نمایید.)

– به دوره زبان، کالج، پیش نیاز و به طور کلی دوره های قبل از ورود به مقطع تحصیلی اصلی ارز تعلق نمی گیرد.

منبع: سایت سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir

درباره admin

Immigration & Visa Consultant