سازمانهای ارزیابی استرالیا جهت اخذ اقامت دائم استرالیا از طریق مهارت شغلی و تخصص

سازمانهای ارزیابی و ارزشیابی استرالیا – متقاضیان مهاجرت از طریق مهارت شغلی

 مهاجرت به استرالیا – ویزاهای مهارت شغلی استرالیا – سازمان و انجمن های ارزیاب استرالیا : 

سازمان های ارزیابی استرالیا: سازمانهایی که مسئول ارزیابی و ارزشیابی، و معادل سازی مدارک متقاضیان مهاجرت به استرالیا هستند به شرح ذیل می باشند.

 • انجمن مددکاران استرالیا،
 • کالج دانشمندان علوم فیزیکی و مهندسی در پزشکی استرالیا،
 • شورای اعتبار بخشی و ارزشیابی آرشیتکت استرالیا
 • موسسه مدیریت استرالیا،
 • موسسه علوم پزشکی استرالیا،
 • انجمن کامپیوتر استرالیا،
 • موسسه محاسبات اراضی و ساختمان استرالیا،
 • موسسه رادیوگرافی استرالیا،
 • شورای دندانپزشکی استرالیا،
 • موسسه آموزش و مدیریت مدارس استرالیا،
 • انجمن مدد کاران اجتمایی استرالیا،
 • شورای اعتبار بخشی و ارزشیابی مامائی و پرستاری استرالیا،
 • شورای متخصصین امراض استخوانی استرالیا و نیوزیلند،
 • شورای اعتبار و ارزشیابی متخصصین امراض پا،
 • انجمن پزشکی هسته ای استرالیا و نیوزیلند،
 • شورای ایمنی دریائی استرالیا،
 • شورای داروسازان استرالیا،
 • شورای فیزیوتراپی استرالیا،
 • شورای انجمن های دامپزشکی استرالیا،
 • انجمن پزشکی چینی استرالیا،
 • انجمن تغذیه استرالیا،
 • انجمن روانشناسان استرالیا،
 • شورای آموزشی کایروپراکتیک استرالیا،
 • سازمان ملی اعتبار بخشی برای مترجمان کتبی و شفاهی،
 • سازمان ایمنی هواپیمایی کشوری، مهندسین استرالیا،
 • شورای پزشکی استرالیا،
 • انجمن حساب داران خبره استرالیا،
 • موسسه حساب داران عمومی استرالیا،
 • شورای کار درمانی استرالیا،
 • شورای بینایی سنجی استرالیا و نیوزیلند،
 • سازمان خدمات آموزشهای فنی و ارزشیابی حرفه ای،
 • اداره امور حقوقی دولت،
 • انجمن گفتار درمانی استرالیا،
 • موسسه علوم نقشه برداری و فضائی،
 • سازمان تشخیص مهارت استرالیا،

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سازمانهای ارزشیابی استرالیا ،مقررات و قوانین مرتبط با هر یک از آنها با ما تماس بگیرید. سازمان های ارزیابی استرالیا مسول ارزیابی مهارت شغلی متقاضیان مهاجرت به استرالیا هستند که طی آن ارزیابی و یا اسسمنت را به متقاضیان ارائه میکنند. 

 

ارزیابی مدارک استرالیا, ارزشیابی مدارک تحصیلی ایران در استرالیا, هزینه ارزیابی مدارک استرالیا, ارزیابی مدارک تحصیلی استرالیا, ارزیابی مدارک مهندسین استرالیا, ارزشیابی مدارک تحصیلی در استرالیا, هزینه ارزیابی مدارک مهندسین استرالیا, ارزشیابی مدارک مهندسی استرالیا, ارزیابی مدارک مهاجرت استرالیا, ارزیابی استرالیا, فرم ارزیابی استرالیا, مهاجرت به استرالیا ارزیابی رایگان, سازمانهای استرالیا, سازمان tra استرالیا سازمان استرالیا, سازمان ملل در استرالیا, سازمان مهاجرت استرالیا, سازمان استرالیا, سازمان مهاجرتی استرالیا, سازمان مهندسی استرالیا, سازمان مهندسین استرالیا, سازمان فضایی استرالیا, سازمان حسابداران استرالیا, سازمان ارزشیابی مدارک استرالیا, سازمان مهاجرت استرالیا, سازمان tra استرالیا, سازمان ارزشیابی مدارک استرالیا,

ارزیابی مهارت شغلی و سازمانهای ارزیابی استرالیا

Source: the Home Affairs Portfolio

۳ دیدگاه در “سازمانهای ارزیابی و ارزشیابی استرالیا – متقاضیان مهاجرت از طریق مهارت شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.