فلوشیپ تحقیقاتی فوق دکتری، برای متقاضیان پسا دکتری در حوزه سرطان

بورسیه تحقیقاتی مقطع پسادکتری(فوق دکتری) IARC-WHO سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۳، فرانسه، لیون

آژانس بین المللی تحقیقات روی سرطان: بورسیه تحقیقاتی مقطع پسادکتری

سازمان جهانی سلامت

فراخوان ارسال درخواست

بورسیه تحقیقاتی مقطع پسا دکتری(فوق دکتری) IARC ، لیون، فرانسه

آخرین مهلت برای تسلیم درخواستها : ۳۰ ماه نوامبر ۲۰۲۰

گروه مهاجرتی پرشیا گلوبال

فلوشبپ تحقیقاتی در حوزه سرطان، فرانسه لیون

آخرین مهلت ارسال درخواست:

۳۰ ماه نوامبر ۲۰۲۰ فراخوان ارسال درخواست برای بورسیه تحقیقاتی مقطع پسا دکتری (فوق دکتری) IRAC در سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۳ هم اکنون در دسترس می باشد.

اولویتهای پژوهش

داوطلبان باید پروپوزال تحقیقاتی خود را مطابق با سه اولویت IARC ، همانطور که در زیر بیان شده است، آماده کنند :

عوامل در حال تغییر سرطان، در حال ظهور و جمعیت های در خطر (Evolving cancer risk factors and populations in transition) بخش یا گروه میزبان IARC : مراقبت(نظارت) سرطان (CSU) ، اپیدمیولوژی ژنتیک(GEP) ، قابلیت ژنتیکی سرطان(GCS )، نشانگرهای زیستی(BMA)، اپیدمیولوژی تغذیه ای(NEP)، متدولوژی تغذیه ای و آمار زیستی(NMB)، اپی ژنتیک(EGE)، مکانیسم های مولکولی و نشانگر زیستی(MMB)، محیط زیست و تابش(ENV)، عفونتها و اپیدمیولوژی سرطان (ICE)

تحقیقات اجرایی

بخش یا گروه میزبان IARC : محیط زیست و تابش(ENV)، عفونتها و اپیدمیولوژی سرطان (ICE)، اپیدمیولوژی تغذیه ای(NEP)، پیشگیری و اجرا(PRI)، عفونتها و بیولوژی سرطان(ICB)

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی سرطان

بخش یا گروه میزبان IARC : مراقبت(نظارت) سرطان (CSU) ، اپیدمیولوژی ژنتیک(GEP)، اپیدمیولوژی تغذیه ای(NEP)، متدولوژی تغذیه ای و آمار زیستی(NMB)، محیط زیست و تابش(ENV)، غربالگری (SCR)

پرپوزالهای متمرکز بر سرطان و کوید ۱۹، نیز در نظر گرفته خواهد شد (بخش میزبان IARC : مراقبت(نظارت) سرطان) بورسیه تحقیقاتی مقطع پسادکتری

پروژه های میان رشته ای تشویق می شوند. داوطلبان قبل از اقدام برای تعامل نزدیک بمنظور ایجاد یک پروپوزال تحقیقاتی مورد علاقه مشترک ،در چارچوب زمینه های تحقیقاتی ای که در بالا ذکر شده ، باید با گروه میزبان IARC ،انتخابی خود، تماس بگیرند.  اطلاعات تماس دقیق هر گروه یا بخش در برگه اطلاعات عمومی کارکنان در دسترس می باشد. http://www.iarc.fr/en/research-groups/index.php

مدت زمان دوره بورسیه تحصیلی

بورسیه های تحقیقاتی توسط آژانس بین المللی برای تحقیقات بر روی سرطان (IARC) در شهر لیون کشور فرانسه ارائه می شوند. بورسیه پژوهشی و تحقیقاتی برای یک دوره ۲ ساله است ( یک گزارش کوتاه مشروط در اولین سال بورسیه تحقیقاتی و همچنین گزارش نهایی در پایان دوره مورد نیاز خواهد بود )

الزامات دوره بورسیه تحقیقاتی

فقط داوطلبانی از کشورهای با درامد کم و متوسط (LMIC) واجد شرایط هستند (مطابق لیست طبقه بندی بانک جهانی ). کلیه داوطلبان باید تحصیلات دکتری خود را ظرف ۵ سال از پایان تاریخ ارسال درخواست، تمام کرده باشند، و یا باید در سال آخر مقطع دکتری خود باشند(باید مدرک دکتری خود را تا زمان شروع بورسیه تحقیقاتی گرفته باشند ). داوطلبان با مدرک MD نیز مجاز به درخواست هستند به شرط آنکه تجربه تحقیقاتی آنها معادل با داوطلبان با مدرک دکتری باشد. زبان مورد استفاده در IARC انگلیسی و فرانسه است. داوطلبان در زبان انگلیسی در سطحی که بتوانند ارتباطات علمی داشته باشند، باید ماهر باشند. داوطلبان کنونی IARC به عنوان دانشمندان پسا دکتری(فوق دکتری) با تامین مالی کامل ، یا داوطلبانی که به عنوان دانشمند پسا دکتری (فوق دکتری)  یا دانشجوی دکتری برای مدت بیش از شش ماه در آژانس بوده اند ، در نظر گرفته نمی شود.

مزایا

بورسیه تحقیقاتی باید قبل از پایان سال تحصیلی ۲۰۲۱ گرفته شود. (با توجه به وضعیت بهداشت جهانی اعطا خواهد شد.) کمک هزینه تحقیقاتی پسا دکتری (فوق دکتری)  IARC در حال حاضر،  2.820  یورو در ماه است.  با حداکثر مسئولیت پذیری IARC ؛ هزینه مسافرت داوطلبان موفق-و در شرایط خاص برای افراد تحت تکفل-تامین خواهد شد، کمک هزینه افراد تحت تکفل و کمک هزینه آموزش پرداخت میشود، و بیمه درمانی را پوشش میدهد. بسته به شرایط خاص ، همراهان از کشورهای LMIC می توانند درخواست حداکثر کمک هزینه بازگشت IARC را داشته باشند. در طول سال دوم بورسیه تحققاتی خود ، به منظور راه اندازی یک برنامه تحقیقاتی مستقل مرتبط با فعالیتهای IARC ،پس از بازگشت به کشور مبدا LMI ، میتوانند مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو دریافت کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اقامتگاه های پسا دکتری (فوق دکتری)  IARC لطفا بخش پسا دکتری (فوق دکتری)  را مطالعه بفرمایید، و بخش FAQ ما مطالعه کنید.

لطفا” جهت بررسی شرایط خود، سوالات مربوط به فلوشیپ تحقیقاتی و درخواست CV خود را به ایمیل ما به آدرس service@persiaglobal.net ارسال نمایید.

درباره admin

Immigration & Visa Consultant