بورسیه تحصیلی هلند

بورسیه تحصیلی هلند دانشگاه ماستریخ

بورسیه تحصیلی هلند- پتانسیل بالا توسط دانشگاه ماستریخ  (UM)، برنامه ای است که  24 بورسیه تحصیلی کامل به ارزش ۲۹,۰۰۰ € (شامل معافیت از شهریه و کمک هزینه ماهانه) را برای هر سال آکادمیک ارائه می دهد، البته این بورسیه تحصیلی به دانشجویان بسیار با استعداد که شهروندان اتحادیه اروپا(EU) نباشند وبرای برنامه کارشناسی ارشد در دانشگاه (UM) پذیرفته شده باشند، تعلق می گیرد. 

این برنامه بورسیه تحصیلی، از دو بورسیه تحصیلی تشکیل شده است یکی بورسیه تحصیلی پتانسیل بالا(که توسط بنیاد مالی بورسیه تحصیلی دانشگاه ماستریخ  بنیان گذاری شده است) و دیگری بورسیه تحصیلی هلند است که توسط وزارت آموزش، فرهنگ و علوم کشور هلند در مشارکت با دانشگاه های کشور هلند و دانشگاه های علمی و کاربردی تامین مالی می شود. هدف این برنامه پذیرش دانشجویان بین المللی خارج از منطقه اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا است که مایل باشند در کشور هلند، تحصیلات خود را کامل کنند.

چه کسانی واجد شرایط برای شرکت در این برنامه هستند؟

همه داوطلبین باید دارای شرایط زیر را باشند:

  • باید ملیتی غیر اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا، سویس یا سورینام داشته باشید وهمینطور شرایط لازم برای دریافت ویزای ورود و اجازه اقامت برای کشور هلند را نیز داشته باشید.
  • تابعیت مضاعف از یک کشور اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا را نداشته باشید.
  • برای پذیرش در یک برنامه کارشناسی ارشد تمام وقت در دانشگاه ماستریخ  برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ درخواست داده باشید .

لیست برنامه های کارشناسی ارشد دانشگاه UM، که در این برنامه بورسیه تحصیلی شرکت کرده اند.

  • باید دارای شرایط خاص پذیرش توسط برنامه کارشناسی ارشد دانشگاه UM باشید تا بتوانید درخواست ارسال کنید
  • ·          نباید در برنامه تحصیلات عالیه کشور هلند شرکت کرده باشید .دانشجویانی که در برنامه های تبادل دانشجو در کشور هلند شرکت داشته اند و الان تحصیلات خود را تکمیل کرده اند میتوانند درخواست ارسال کنند.
  • تا اول سپتامبر ۲۰۲۱ سن شما نباید بیشتر از ۳۵ سال بشود.
  • باید در طول برنامه های تحصیلات قبلی خود نتایج خوبی کسب کرده باشید ، که باید در آخرین رونوشت ریز نمرات شما نشان داده شود یا توسط مدرکی معتبر،برتری علمی شما تایید شده باشد. اگر چندین متقاضی به یک اندازه واجد شرایط باشند، دانشگاه UM، به متقاضیانی که کارنامه علمی یا گواهینامه برتری علمی تأیید شده دارند که نشان می دهد آنها در میان ۵٪ برتر از متقاضیان برنامه بورسیه تحصیلی سال آکادمیک ۲۰۲۲-۲۰۲۱ هستند ، اولویت خواهد داد.

اخرین مهلت ارسال درخواست: اول فوریه ۲۰۲۱

طول مدت بورسیه تحصیلی دانشگاه UM و هلند – پتانسیل بالا

  • ۱۳ ماه برای برنامه کارشناسی ارشد یک ساله
  • ·         25 ماه برای برنامه کارشناسی ارشد دو ساله

مقدارمبلغ برنامه بورسیه تحصیلی دانشگاه UM و هلند – پتانسیل بالا برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

هزینه های زندگی۱۱,۴۰۰€(برای ۱۲ ماه) یا ۲۲,۸۰۰ € (برای ۲۴ ماه)توسط میز خدمات بین المللی دانشکاه UM به دانشجویان پرداخت می شود
بیمه سلامت و مسئولیت۷۰۰€توسط میز خدمات بین المللی دانشکاهUM    تنظیم و پرداخت می شود
هزینه های درخواست ویزا۱۷۴€توسط میز خدمات بین المللی دانشکاهU تنظیم و پرداخت می شود
شهریه۱۳,۸۰۰€؛ ۱۵,۵۰۰€ و یا ۱۶,۸۰۰€ به شهریه رشته تحصیلی شما بستگی دارد.توسط میز خدمات بین المللی دانشکاهUM تنظیم و پرداخت می شود
هزینه های آموزش پیش دانشگاهیبا هزینهتوسط میز خدمات بین المللی دانشکاهUM تنظیم و پرداخت می شود

این مبالغ برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ قابل تغییر هستند.

جهت بررسی شرایط خود در اخذ بورسیه تحصیلی هلند CV خود را به ایمیل ما ارسال نمایید.

درباره admin

Immigration & Visa Consultant