بهترین دانشگاههای علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر جهان

بهترین دانشگاههای علوم کامپیوتر در دنیا کدامند؟

برترین دانشگاه‌های علوم کامپیوتر

برترین دانشگاه‌های جهان در رشته « علوم کامپیوتر» بر اساس معیارهای وب‌سایت  “USNEWS” به شرح زیر است:

بهترین دانشگاههای علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر جهان
Rank in computer science           Name of UniversitySubject ScoreBest Global Universities Ranking
1Tsinghua University10050
2Nanyang Technological University97.549
3University of Texas–Austin96.736
4National University of Singapore92.538
5
King Abdulaziz University
90.276
6
Huazhong University of Science and Technology
87.6260
7Universite Paris Saclay (ComUE)86.830
8Massachusetts Institute of Technology86.62
9Zhejiang University85.5165
10Southeast University84.7341
11City University Hong Kong84.4172
12Stanford University84.43
13Shanghai Jiao Tong University83.6145
14University of Waterloo81.7215
15University of British Columbia80.329
16Swiss Federal Institute of Technology Zurich79.925
17Hong Kong University of Science and Technology79.5135
18Princeton University79.39
19
Georgia Institute of Technology
78.169
20Beijing University of Posts77.6786
21University of Southern California75.462
22Carnegie Mellon University7581
23Peking University74.868
24University of California–Berkeley74.64
25University College London72.821
26University of Electronic Science and Technology of China72555
27Chinese University Hong Kong71.8142
28Harbin Institute of Technology71280
29University of Toronto7120
30Xidian University70.2861
31Imperial College London69.518
32École Polytechnique Federale of Lausanne69.440
33University of New South Wales69.270
34Hong Kong Polytechnic University69225
35Harvard University68.31
36Polytechnic University of Catalonia68448
37University of Science and Technology of China66.6138
38Singapore University of Technology & Design66.5——–
39University of Technology Sydney66.4245
40Australian National University66.166
41Korea Advanced Institute of Science and Technology66217
42University of California–San Diego65.717
43Aalto University65.5253
44Beihang University65.3413
45University of Granada65.3310
46
University of Illinois–Urbana-Champaign
65.254
47University of Melbourne65.126
48Royal Institute of Technology64.7208
49Technical University of Munich64.780
50University of Wisconsin–Madison64.335

منبع اطلاعات: وبسایت USNEWS

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/computer-science

درباره admin

Immigration & Visa Consultant