آزمون CAE مورد تایید استرالیا مهاجرت به استرالیا

آزمون ها و مدارک زبان مورد تایید استرالیا و نیوزلند

آزمون ها و مدارک زبان مورد تایید استرالیا عمدتا” در سطح C در چهار مهارت اصلی ارزیابی میشوند. استرالیا مدارک سطح زبان C1 پیشرفته را برای انواع ویزاهای اقامت دائم و موقت قبول قبول می کند، این ویزاها شامل ویزاهای انواع ویزاهای دانشجویی و دانش آموزی استرالیا و ویزاهای اقامت دایم میباشد.

آزمون پی تی ای چیست، آزمون cae چیست؟

اداره امور داخلی استرالیا سطح مدارک و گواهینامه های زبانی C1 پیشرفته را قبول داشته و مورد تایید و ارزیابی قرار می دهد ، از میان مدارک و آزمون ها ی مختلف زبان میتوان به IELTS، TOEFL ibt، PTE ، OET و CAE که از سال ۲۰۱۵ مورد ارزیابی اداره مهاجرت استرالیا قرار می گیرد نیز اشاره کرد، به طور معمول بیشتر متقاضیان با نمرات سطح پیشرفته C1 برای درخواست ویزای دانشجویی و بسیاری دیگر از برنامه های ویزا استرالیا تایید و مورد قبول قرار واقع میشوند.

به این معنی که برای تحصیل در استرالیا نیاز به شرکت در یکی از آزمونهای فوق برای ارائه به محل تحصیل و دریافت ویزای خود دارید، زیرا اکثر دانشگاه های استرالیا و موسسات TAFE (آموزش و پرورش و آموزش عالی)  سطح C1 Advanced را برای برنامه های  پذیرشی خود مورد قبول دارند.

آزمونهای مورد تایید اداره مهاجرت مهاجرت به استرالیا پرشیا گلوبال استرالیا

وزارت امور داخلی استرالیا– الزامات و نمرات زبان انگلیسی برای درخواست ویزا

قبل از سفر به منظور اخذ اقامت دایم، تحصیل یا کار در استرالیا، لازم است که درخواست ویزا کنید. به عنوان بخشی از درخواست شما باید ثابت کنید که دارای سطح خاصی از توانایی زبان انگلیسی در چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی هستید.

بسته به علت ورود شما به استرالیا، انواع مختلفی از ویزا وجود دارند. سطح زبان C1 پیشرفته برای دانشجویان، فارغ التحصیلان موقت، دانشجویان مقیم خارج، ویزای کار و تعطیلات و انواع دیگر ویزا های پذیرفته میشود. شرایط ویزا مورد نیاز خود را برای مهاجرت به استرالیا از طریق وبسایت اداره مهاجرت استرالیا یا وزارت امور داخلی بررسی آن بررسی کنید.

کدام امتحانات زبان مورد تایید استرالیا است

کدام آزمون های زبان انگلیسی توسط اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شوند؟

آزمونهای زبان انگلیسی زیر را مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا میباشند:

سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی (IELTS)

تست انگلیسی حرفه ای (OET)

تست انگلیسی تافل اینترنتی (TOEFL iBT)

آزمون انگلیسی Pearson PTE Academic

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته کمبریج: آزمون پیشرفته (CAE)

متقاضیان برای اطلاعات مربوط به ویزا درخواستی خود باید به وبسایت اداره مهاجرت یا امور داخلی استرالیا مراجعه کنند.

مقایسه آزمونهای مختلف زبان با آیلتس

نمرات آزمون های زبان جایگزین در مقایسه با نمرات آزمون IELTS

نمرات آزمون های زبان جایگزین آزمون آیلتس در سیستم ویزاهای اقامت و دانشجویی مورد تایید اداره مهاجرت و شهروندی استرالیا به قرار جدول ذیل میباشند.

سطح آزمون زبان  چهار مهارت اصلی آزمون زبان   IELTS TOEFL
iBT
PTE
Academic
Cambridge English:
Advanced (CAE)
OET

برای رشته های پزشکی

سطح کاربردی  Average/total/overall across test components only 4.5 32 30 147 n/a
سطح عملی  Listening 5.0 4 36 154 B
Reading 5.0 4 36 154 B
Writing 5.0 14 36 154 B
Spea​king 5.0 14 36 154 B
سطح مسلط برای ویزای همراه Listening 6.0 12 50 169 B
Reading 6.0 13 50 169 B
Writing 6.0 21 50 169 B
Speaking 6.0 18 50 169 B
سطح پیشرفته مختص ویزاهای امتیازی اقامت  Listening 7.0 24 65 185 B
Reading 7.0 24 65 185 B
Writing 7.0 27 65 185 B
Speaking 7.0 23 65 185 B
سطح عالی برای ویزاهای امتیازی اقامت  Listening 8.0 28 79 200 A
Reading 8.0 29 79 200 A
Writing 8.0 30 79 200 A
Speaking 8.0 26 79 200

A

در باره آزمون سای ای ای

 آزمون CAE مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا است

از سال ۲۰۱۵ به بعد وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی در استرالیا (DIBP) آزمون کمبریج انگلیسی را در مورد اکثر ویزاهای استرالیا مورد ارزیابی و امتیاز دهی در ارزیابی متقاضیان مهاجرت و تحصیل در استرالیا به عنوان مدرک توانایی زبان انگلیسی تحت انواع ساب کلاسهای ویزا مورد تایید قرار داده است.

تست CAE ، که توسط  سیستم ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج توسعه یافته است، از سال ۲۰۱۱ برای برنامه های ویزای دانشجویان پذیرفته شده است. تحت تغییرات جدید، آزمون کمبریج انگلیسی  پیشرفته یا CAE  نیز برای دوره های تحصیلات تکمیلی، مهارت، اقامت دائم، کار و تعطیلات به رسمیت شناخته شده است.

کلاسهای زبان و CAE

اداره مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا DIBP در مورد پذیرش آزمون های زبان انگلیسی جایگزین برای مجموعه ای ازساب کلاس های ویزا آزمون CAE را نیز جزو دیگر مدارک مورد قبول خود قرار داده است . انگلیسی پیشرفته کمبریج یک آزمون جامع زبان انگلیسی است که بیش از ۵۰۰۰ موسسه آموزشی، کسب و کار و ادارات دولتی در سراسر جهان به عنوان مدرک مهارت بالای زبان انگلیسی قبول دارند.

‘دانیل یوئن، مدیر منطقه ای، استرالیا و نیوزیلند، اظهار داشت:’ آزمون کمبریج انگلیسی پیشرفته کمک می کند تا مردم در سراسر جهان توسعه مهارت های زبان خود را با موفقیت در تحصیل، کار و زندگی در کشورهای انگلیسی زبان پیش ببرند. “امتحان توسط هزاران سازمان در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است و پذیرش این آزمون نیز توسط DIBP واقعا خبر خوبی است و نشان دهنده اهمیت آن در مهارت های سطح بالای زبان انگلیسی میباشد.”

توجه داشته باشید که آزمون CAE علاوه بر ویزاهای دانشجویی برای ویزاهای زیر نیز مورد تایید و پذیرش سازمان مهاجرت استرالیا می باشد.

مدارک زبان انگلیسی مورد قبول مهاجرت استرالیا

Distinguished Talent (Australian support) (subclass 124)

Business Talent (subclass 132)

Former Resident (subclass 151)

Business Owner (provisional) (subclass 160)*

Senior Executive (provisional) (subclass 161)*

Investor (provisional) (subclass 162)*

State/Territory Sponsored Business Owner (provisional) (subclass 163)*

State/Territory Sponsored Senior Executive (provisional) (subclass 164)*

State/Territory Sponsored Investor (provisional) (subclass 165)*

Employer Nomination Scheme (subclass 186)

Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187)

Business Innovation & Investment (provisional) (subclass 188)

Skilled – Independent (subclass 189)

Skilled – Nominated (subclass 190)

Work and Holiday (temporary) (subclass 462)

Skilled – Recognised Graduate (subclass 476)

Temporary Graduate (subclass 485)

Skilled – Regional (provisional) (subclass 489)

Distinguished Talent (subclass 858)

Skilled – Regional (subclass 887)

Business Innovation and Investment (permanent) (subclass 888)

Business Owner (Residence) (subclass 890)

Investor (Residence) (subclass 891)

State/Territory Sponsored Business owner (Residence) (subclass 892)

State/Territory Sponsored Investor (Residence) (subclass 893)

*Closed to new applications, but family members can apply

اینترویو برای آزمون زبان انگلیسی، مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا

در جدول زیر برای نمونه به مقایسه نمرات آزمون IELTS و معادل آن در آزمون CAE میپردازیم.

سطح زبانی متقاضی  چهار مهارت اصلی   IELTS  (CAE)
سطح کاربردی  متوسط نمره در هر مهارت  ۴.۵ ۱۴۷–۱۵۳
سطح عملی  Listening 5.0 154–۱۶۱
Reading 5.0 154–۱۶۱
Writing 5.0 154–۱۶۱
Speaking 5.0 154–۱۶۱
سطح مسلط برای امتیاز همراه Listening 6.0 169–۱۷۵
Reading 6.0 169–۱۷۵
Writing 6.0 169–۱۷۵
Speaking 6.0 169–۱۷۵
سطح پیشرفته مختص ویزاهای اقامت بر اساس امتیاز  Listening 7.0 185–۱۹۰
Reading 7.0 185–۱۹۰
Writing 7.0 185–۱۹۰
Speaking 7.0 185–۱۹۰
سطح عالی مختص ویزاهای اقامت بر اساس امتیاز   Listening 8.0 200–۲۰۴
Reading 8.0 200–۲۰۴
Writing 8.0 200–۲۰۴
Speaking 8.0 200–۲۰۴

منبع:

Source: http://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/visas-and-immigration/australia/

https://www.homeaffairs.gov.au/lega/lega/form/immi-faqs/aelt

http://www.cambridgeenglish.org/news/view/australian-immigration-department-to-accept-cambridge-english-advanced/

درباره admin

Immigration & Visa Consultant

دیدگاهتان را بنویسید